Botox Gastrik

Botox gastrik, nga ana tjetër, është një aplikim shumë i thjeshtë në grupin e pacientëve, të cilin ne e përcaktojmë si mbipeshë nën BMI 40, dhe pacientët tanë mund të vazhdojnë jetën e tyre të përditshme pas vëzhgimit për 2 orë pas procedurës. Botoksi i stomakut është një toksinë e quajtur botolinum, e cila paralizon muskujt në zonën e aplikuar. Në këtë mënyrë, koha e zbrazjes së ushqimit të marrë në stomakun e pacientit zgjatet dhe pacienti do të ndihet i ngopur në këtë mënyrë.