Sëmundjet e Mëlçisë

Kur bëhet fjalë për sëmundjet e mëlçisë, hepatiti vjen së pari në mendje. Më pas, cirroza e mëlçisë vjen sot për shkak të konsumimit të ushqimeve të gatshme, ushqimeve të skuqura dhe alkoolit.